App terms and conditions

Afrikaans: sien heel onder.

Terms and Conditions 

Linda Kriel retains the copyright on all the information in the program and no part of any program may be distributed in any form. 

The content of Linda Kriel’s programs are for informational purposes only and not to treat certain conditions. If you are over 60, have any health problems or are unsure if you can exercise, please first consult your doctor. If you are pregnant you can do the beginners level BUT you must first get permission from your doctor before you do the program. Some of the exercise programs include cardio sessions, high intensity interval training (HIIT) and toning (sometimes with light weights) and there is a distinction between Beginner, Intermediate and Advanced Level.  

Everyone does the program at his own risk. Linda Kriel will not be held responsible for any injuries. We do not guarantee that you will lose any weight. Your results depend directly on your effort and the application of the knowledge gained. No adjustments will be made for you privately in the exercise or eating plans. If you are allergic to something or diabetic and not sure if the diet is suitable for you, you can discuss the diet with your doctor or dietitian. You are welcome to ask questions to Linda Kriel on Facebook or send an email to info@lindakriel.co.za, where the team would help you. 

 

Payment:

Payment must be made prior to one gaining access to the app regardless of any free trial period.  

The subscription will renew automatically monthly if you chose the monthly option or annually if you chose the yearly option, unless you cancel 24 hours before your next payment. 

The app is paid for and billed by the Apple App Store if you have an iPhone or through the Google Play Store if you have an Android phone, not by us. Should there be a change in your banking details, update it at the Google Play Store or App Store. Should your payment fail the subscription will be paused until payment is received. 

We retain the right to adjust subscription fees from time to time, but it will only affect your next payment. Should there be a change in fees, you’ll be timeously notified (at least 7 days prior to next payment). Should you choose not to cancel your subscription, your next payment will be at the adjusted price. 

 

Cancellation:

You can cancel your Linda Kriel Fitness app subscription at any time to avoid future payments,  but we will be sad to see you go. 

When cancelling your app subscription, the following applies: 

  • We recommend cancelling at least 24 hours prior to your next payment date for cancellations to successfully process in time 
  • Your weeks will continue to rollover in the background 
  • Cancelling your subscription will not provide refunds, nor pro rate remaining subscriptions 
  • After cancelling your subscription, you will be able to continue using the app for the entire course of the remaining billing cycle you have paid for 
  • To reactivate your subscription after it expires, you can log back into your iOS or Android app, or contact us for support at info@lindakriel.co.za

Please note that deleting your account or the app, does not cancel your subscription. To cancel your subscription, simply follow the steps mentioned below: 

iOS App Store: View, change, or cancel your subscriptions
Google Play Store: Cancel, pause, or change a subscription on Google Play

 

Afrikaans:

Terme en voorwaardes 

Linda Kriel behou die kopiereg op al die inligting in hierdie program en geen deel van die program mag in enige vorm versprei word nie. 

Die inhoud van Linda Kriel se programme is slegs vir inligtingsdoeleindes en nie om sekere toestande te behandel nie. Indien jy bo 60 is, enige gesondheidsprobleme het of nie seker is of jy kan oefen nie, gaan bespreek dit asb eers met jou dokter. As jy swanger is kan jy die beginnersvlak saamdoen MAAR jy moet eers toestemming by jou dokter kry voordat jy die program doen. 

Die oefenprogramme sluit in kardio-sessies, Hoë intensiteit wisseloefeninge (HIIT) asook spieropknapping (soms met ligte gewiggies) en daar is ’n onderskeiding tussen Beginners, Middel- en Gevorderde Vlak. 

Elkeen doen die program op sy eie risiko. Linda Kriel sal nie verantwoordelik gehou word vir enige beserings of ongesteldhede nie. Ons waarborg nie dat jy enige gewig gaan verloor nie. Jou resultate hang direk af van jou poging en die toepassing van die kennis wat jy opdoen. 

Geen aanpassings sal privaat gemaak word op die oefenprogramme of eetplanne nie. Indien jy allergies of diabeties is en nie seker is of die eetplanne vir jou geskik is nie, kan jy die eetplan met jou dokter of dieetkundige bespreek. Jy is egter welkom om vrae aan Linda Kriel te stel op die Kry Daai Lyf Facebookblad. Jy kan ook ‘n epos stuur aan info@lindakriel.co.za, ons span kenners sal poog om jou by te staan met tegniese vrae.  

 

Betaling:

Betaling moet gemaak word voordat jy toegang tot die toep kry, ongeag van enige gratis proeftydperk. 

Die betaling sal outomaties elke maand afgaan as jy die maandelikse opsie gekies het en een maal per jaar afgaan as jy die jaarlikse opsie gekies het, tensy jy dit kanselleer 24 uur voor die datum wanneer jou volgende betaling afgaan. Die toep word betaal aan en gefaktureer deur die Apple App Store as jy ‘n iphone het of deur die Google Play Store as jy ‘n android het, nie deur ons nie. Indien jou bankkaartbesonderhede verander, moet jy dit by die App Store of Google Play Store verander. As jou subskripsie-fooi fooi nie deurgaan nie, kan ons jou susbskripsie stop totdat betaling ontvang is. 

Ons behou die reg voor om die fooie aan te pas van tyd tot tyd, maar jy sal slegs geaffekteer word met jou volgende paaiement wat sal afgaan. Indien fooie gaan verander, sal ons jou vroegtydig (ten minste 7 dae voor die tyd) in kennis stel. Indien jy nie tydens daardie 7 dae jou subskripsie kanselleer nie, sal die nuwe paaiement afgaan. 

 

Kansellasie:

U kan u subskripsie op die Linda Kriel Fitness-toep te eniger tyd kanselleer om toekomstige betalings te vermy, maar ons sal hartseer wees om te sien dat u gaan. 

Wanneer u die subskripie kanselleer, is die volgende van toepassing: 

  • Ons beveel aan dat u ten minste 24 uur voor u volgende betaaldatum kanselleer om kansellasies betyds te verwerk
  • U weke sal op die agtergrond voortgaan
  • As u die subskripsie kanselleer, word geen terugbetalings gemaak nie en ook nie vir die oorblywende proporsie terugbetaal nie.
  • Nadat u intekening gekanselleer is, sal u die toep kan gebruik vir die hele loop van die oorblywende fakturasiesiklus waarvoor u betaal het.
  • Om u intekening weer te aktiveer nadat dit verstryk het, kan u weer by u iOS- of Android-app aanmeld, of kontak ons vir ondersteuning by info@lindakriel.co.za.

Let daarop dat u nie u subskripsie kanselleer deur bloot die toep uit te vee nie. Volg die onderstaande stappe om u subskripsie te kanselleer: 

iOS App Store: View, change, or cancel your subscriptions
Google Play Store: Cancel, pause, or change a subscription on Google Play